Aanbod en prijzen


1. Individuele trajecten

Voor individuele trajecten wordt een vaste prijs van 50 euro per afspraak gehanteerd. Een afspraak duurt ongeveer 2u.
Deze afspraak kan doorgaan op een eigen terrein, via een huisbezoek of op een andere locatie. Indien de afstand te groot is ( >10 km), wordt een verplaatsingvergoeding van 0,30 euro per km aangerekend.

2. Traject met de bijen

Eénmalige afspraak met uitleg over én werken met de bijen. Kennismaking met thema's als samenwerken, leiderschap, overgave.
Vaste prijs van 40 euro voor een sessie van 1,5 uur. Maximaal drie kinderen of jongeren (kleine groepjes dus mogelijk). Per bijkomende persoon = +10 euro
Er wordt voor alles gezorgd.

3. Trajecten voor klassen / groepen

Preventief traject voor lagere scholen
Zie hier het aanbod voor lagere scholen.
In dit preventieve traject van één voormiddag, wordt op onrechtstreekse manier een bepaald thema bespreekbaar gemaakt. Dit thema wordt vooraf samen met de leerkracht bepaald en uitgebreid besproken. 

Dankzij een 'plezante premie' van Q Music, kan Animal Tails dit traject in het schooljaar 2017 - 2018 aanbieden voor de prijs van 80 euro voor 2 trajecten. Indien een school éénmalig een traject wil, is de vraagprijs 60 euro.


Traject gericht op een specifieke situatie

Dit traject bestaat uit drie contactmomenten. Er wordt gestart met een gesprek om een beeld te krijgen van het probleem. Nadien zijn er twee contactmomenten voor de klas of de groep waarbij er ruime aandacht is voor het verhaal en de dieren zelf. In het eerste moment wordt aan de slag gegaan met het verhaal, tijdens het tweede moment wordt het verhaal concreet gebracht naar de klas/groep.

Dankzij een premie van Q Music, wordt de kostprijs voor deze trajecten zo laag mogelijk gehouden tijdens deze proeffase. De prijs voor deze trajecten is 125 euro. Voor verre verplaatsingen, wordt een verplaatsingvergoeding van 0,30 euro per km aangerekend.

4. Aanbod naar scholen en leerkrachten

Wie concreet zelf aan de slag wil met verhalen, kan een beroep doen op een mini-vorming van 2,5u. In deze vorming staan we niet alleen stil bij de methodiek van verhalen vertellen en gebruiken, maar gaan we ook dieper in op het spiegelen, het benaderen van kinderen en jongeren die het moeilijk hebben, enz. In overleg met de school of de leerkrachten, kan de focus binnen dit vormingsmoment verschuiven.
Omwille van de recente opstart van Animal Tails wordt de kostprijs voor deze vorming in een proeffase zo laag mogelijk gehouden. De prijs voor deze vorming is 100 euro per groep.