Animal Tails

Voor de meeste kinderen en jongeren, is het dagelijkse leven vanzelfsprekend. Ze gaan naar school, de sportclub of de jeugdbeweging, ze spelen met vriendjes en hebben een thuis waar ze welkom zijn. 

 

Voor heel wat kinderen en jongeren zijn deze vanzelfsprekende zaken, niet zo makkelijk. Pesterijen en leerproblemen op school, faalangst bij het sporten, schrik voor dagelijkse dingen... Het zijn enkele voorbeelden van problemen die het leven een opgave maken voor deze kinderen en jongeren.

Leerkrachten, ouders en hulpverleners doen wat ze kunnen om deze kinderen en jongeren te steunen en stimuleren, maar soms volstaan die inspanningen niet.

 

Ouders en opvoeders willen graag vertrekken vanuit de beleving van het kind of de jongere, maar juist daar knelt het schoentje vaak. De jongen die altijd als laatste gekozen wordt in de turnles, het meisje dat wenend naar huis fietst na een niet zo fijne ervaring in de jeugdbeweging, de jongere die alweer stiekem tot een gat in de nacht gestudeerd heeft om de volgende dag misselijk van angst een proefwerk te verknallen ... Ze staan niet te springen om hun ervaringen te delen met klasgenoten, ouders of leerkrachten. Vaak kroppen ze hun problemen op en wordt zwijgen een gewoonte.

 

Om deze stilte te doorbreken, biedt Animal Tails aan kinderen en jongeren een forum.

 

Animal Tails biedt trajecten aan kinderen, jongeren, ouders, verenigingen en scholen met de kans om op een veilige manier de stilte te doorbreken.

 

Animal Tails biedt zowel individuele trajecten aan kinderen en jongeren, als trajecten in groep of klasverband. In individuele trajecten met kinderen en jongeren krijgen moeilijkheden een plaats en worden nieuwe kansen gezocht. Dit gebeurt op eigen tempo, zonder hierbij het kind of de jongere nodeloos druk op te leggen. Met dieren die spiegelen en een veilige haven bieden, gaan we de zoektocht naar kansen aan. 

 

Groepen kunnen terecht bij Animal Tails om een nieuw verhaal te schrijven over problemen die worden ervaren. 

 

Leerkrachten, jeugdbegeleiders en ouders kunnen ten slotte bij Animal Tails terecht om met de methodiek van 'verhalen schrijven en vertellen' zelf aan de slag te gaan.