aanbod en prijzen

1. Individuele trajecten

Voor individuele trajecten wordt een vaste prijs van 50 euro per afspraak gehanteerd. Een afspraak duurt ongeveer 2u.
Deze afspraak kan doorgaan op een eigen terrein, via een huisbezoek of op een andere locatie. 

 

2. Workshop insekten

Wil jij samen met je school kennismaken met de wondere insektenwereld? 

Wil je niet alleen iets bijleren over insekten maar ook over jezelf en over thema's als  samenwerken, leiderschap, overgave.

Voor de prijs van 85 euro komt Animal Tails samen met zijn wondere insektenwereld bij je langs. Alle kinderen krijgen een echte Pol-Cosmo-button met het insekt van hun keuze. Daarnaast is er héél veel mogelijkheid om creatief aan de slag te gaan. 

 

3. Trajecten voor klassen / groepen

Preventief traject voor lagere scholen
Zie hier het aanbod voor lagere scholen.
In dit preventieve traject van één voormiddag, wordt op onrechtstreekse manier een bepaald thema bespreekbaar gemaakt. Dit thema wordt vooraf samen met de leerkracht bepaald en uitgebreid besproken. 

 

Traject gericht op een specifieke situatie

Dit traject bestaat uit drie contactmomenten. Er wordt gestart met een gesprek om een beeld te krijgen van het probleem. Nadien zijn er twee contactmomenten voor de klas of de groep waarbij er ruime aandacht is voor het verhaal en de dieren zelf. In het eerste moment wordt aan de slag gegaan met het verhaal, tijdens het tweede moment wordt het verhaal concreet gebracht naar de klas/groep.

 

4. Aanbod naar scholen en leerkrachten

Wie concreet zelf aan de slag wil met verhalen, kan een beroep doen op een mini-vorming van 2,5u. In deze vorming staan we niet alleen stil bij de methodiek van verhalen vertellen en gebruiken, maar gaan we ook dieper in op het spiegelen, het benaderen van kinderen en jongeren die het moeilijk hebben, enz. In overleg met de school of de leerkrachten, kan de focus binnen dit vormingsmoment verschuiven.
Omwille van de recente opstart van Animal Tails wordt de kostprijs voor deze vorming in een proeffase zo laag mogelijk gehouden. De prijs voor deze vorming is 100 euro per groep.