aanbod:

leerkrachten

Animal Tails wil samen met leerkrachten een verschil maken en jongeren helpen om de stilte te doorbreken.

 

Voor leerkrachten die zelf met de door Animal Tails geschreven verhalen aan de slag willen, wordt een didactische bundel ontwikkeld én kan een beroep gedaan worden op het nascholingsaanbod.

 

Tijdens deze actieve nascholing leren leerkrachten niet alleen hoe ze de dierenverhalen kunnen gebruiken in de lessen, maar wordt ook uitgebreid stil gestaan bij de methodiek die er achter ligt. Op deze manier krijgen leerkrachten meer voeling met bepaalde thema's en wordt hen een alternatieve wijze aangereikt voor het omgaan met moeilijke situaties.

 

Leerkrachten die binnen hun klasdynamiek geconfronteerd worden met moeilijk te bespreken thema's, kunnen vrijblijvend contact nemen met Animal Tails.