aanbod:

scholen/groepen

Animal Tails richt zich in scholen tot diverse leeftijdsgroepen en past zijn werking aan de doelgroep aan. Dit aanbod kan tevens aangeboden worden aan leefgroepen, verenigingen, enz.

 

Preventief traject en bewustwording
Animal Tails biedt een preventief traject aan scholen. Bewustwording en commuicatie staan hierbij centraal. Door te werken met dieren, wordt op een onrechtstreekse manier een bepaald thema bespreekbaar gemaakt. Voorbeelden zijn bv leiderschap, haantjesgedrag, pestgedrag, een bepaalde klasdynamiek. In een traject van één voormiddag worden de kinderen en jongeren gestimuleerd om op een veilige manier aan de slag te gaan. 

 

Reactie op een bepaalde situatie
Wanneer een bepaald probleem wordt ervaren dat reeds dieper geworteld zit (pestproblemen, uitsluiting, enz), kan een langer durend traject een oplossing bieden. In drie contactmomenten worden de kinderen/jongeren aan de slag gezet met een verhaal dat ze zelf vorm geven. Aan het einde van dit traject, krijgt de klas een afgewerkt en geïllustreerd verhaal. 

 

Beide trajecten worden aangepast aan de doelgroep met wie wordt gewerkt. Bij kleuters wordt er meer met spelletjes en beelden gewerkt, bij oudere doelgroepen kan er meer met taal wordt gewerkt. Steeds staan de dieren centraal, zodat de veilige omgeving ervoor kan zorgen dat het verhaal het best tot zijn recht komt.